OCULUS MARIS (oog van de zee)

Ruim tweeënhalf jaar lang werkte Beerens aan OCULUS MARIS.  Over het ontstaan van dit werk heeft hij een gelijknamige documentairefilm gemaakt. Op www.oculusmaris.com kunt u meer informatie lezen en afbeeldingen bekijken over zowel het werk als de documentairefilm. Daar kunt u ook een filmtrailer zien. De complete film kan echter niet via internet worden bekeken. De film werd en wordt voorlopig enkel vertoond bij tentoonstellingen, in bioscopen, op televisie of op aanvraag.

WERK

Oculus Maris, het oog van de zee, is een ode aan de zee, de getijden, aan de kringloop van het leven, en de kracht van de natuur. Gevangen in een stilstaand beeld dat ontstaan is analoog aan hoe ik de werkelijkheid ervaar. Laag op laag, de tijd als het ware getransformeerd in materie. Het geëtste beeld van de zeepaal overeenkomstig de door het zoute water ingebeten palen. Het vergane leven van een boom krijgt in de zeepaal nieuw leven in de aangroei van pokken, wieren, kreukels en korstmossen. Centraal in het uitgeholde “oog” de eeuwige beweging van de zee, van eb en vloed, dag en nacht en de seizoenen.
|Het beeld is geënt op verschillende palen. De werkelijkheid opgedeeld in vele stukken en vervolgens gereconstrueerd tot een nieuw complex opgebouwd geheel. Het werk is samengesteld uit 200 afzonderlijke etsen, honderden stukken en lagen zelfgeschept papier vermengd met materie, acryl op papier, eitempera en olieverf op koperplaat.

Een TV-scherm met filmbeelden maakt onderdeel uit van het concept en totaalbeeld en voegt een extra dimensie toe aan het werk. Zowel qua beweging als qua tijd. De filmbeelden zullen in de loop der tijd voortdurend aangevuld worden met toekomstige opnames van de zee.Het beeld van de zee bij verschillende getijden, op verschillende momenten van de dag,  in verschillende weersomstandigheden en op verschillende plaatsen op aarde. De zee die er altijd is, maar nooit het zelfde is.

Het werk laat zich moeilijk duiden. Is het een schilderij, een ets, een plastiek, een installatie?  Ogenschijnlijke tegenstellingen tussen realisme en abstractie, tussen materieschilderij en ets, tussen tweedimensionaal en driedimensionaal, tussen monumentaal en minutieus, tussen traditioneel schilderij en conceptuele kunst, tussen het geëtste beeld en het virtuele pixelbeeld, tussen afbeelding van materie en werkelijke materie, worden in dit werk opgeheven en onlosmakelijk tot een eenheid gemaakt.

FILM

Parallel aan het werken aan het kunstwerk Oculus Maris maakte Beerens eigenhandig de documentaire film Oculus Maris over het ontstaansproces van zijn gelijknamige werk.
Bij elke volgende stap in het werkproces maakte hij zelf filmopnames van zijn werkzaamheden. Ook de montage van de film heb deed hij zelf.

Synopsis
De film opent met de zee. Via het oog van de schilder en diens gedachtengang komt de kijker in zijn atelier terecht. Daar wordt de kijker getuige van het ruim tweeënhalf jaar durende maakproces van het werk Oculus Maris. Tekenen, krassen, etsen, papier scheppen, zagen, schuren, knippen, lijmen, construeren en schilderen. Tegen het eind van de film wordt de toeschouwer meegevoerd langs het voltooide werk. Daarna de grande finale met een vlucht door het atelier via het “oog” in het werk uitmondend in zee. Daar waar alles (ooit) begon en eindigt. De zee als begin en einde. Ofwel om met de woorden van Lo van Driel in de film te eindigen; “het oog van de zee opent zich tot een eindeloos vergezicht van eeuwige beweging”

OCULUS MARIS, film over het ontstaan van het gelijknamige werk OCULUS MARIS
productie camera montage: Johnny Beerens
voice-over (tekst en stem) : Lo van Driel
duur: 42 minuten

Voor meer informatie over het werk en de gelijknamige film bezoek de speciale website www.oculusmaris.com

Enkele filmstills uit de documentaire film over het ontstaan van OCULUS MARIS